× Inzerát nie je aktívny

AMS 2750 keramický priemysel sklársky priemysel | Tetaberta.sk - bazár, inzercia zadarmo

 AMS 2750  keramický priemysel sklársky priemysel, foto 1 Elektro, Notebooky, netbooky | Tetaberta.sk - bazár, inzercia zadarmo

Priebežná pec Priemyselné pece Šachtové pece Spekacie pece Sušiace pece Taviace pece Tégľové pece Temperovacie pece Truhlové pece Udržiavacie pece
Výroba elektrických a plynových pecí pre hutnícky a strojársky priemysel AMS 2750
keramický priemysel sklársky priemysel Podľa technlologického určenia
taviace - tavenie materiálov (kovy, minerály, sklo, plasty)
ohrievacie - ohrev kovov pred tvárnenímpece pre tepelné spracovanie - kaliace, žíhacie (popúšťacie, normalizačné, izotermické temperovacie, atď.)sušiace - odstraňovanie vlhkosti, vysušovanie výrobkovvypaľovacie - vypaľovanie povrchu výrobkov AMS 2750
Podľa konštrukcie komorové a šachtové - materiál bez pohybu, homogénna teplota v celom priestore pecepriebežné pece - válčekové, pásové, krokové materiál sa pohybuje od miesta zavážania k miestu odberu,karuselové - materiál sa otáča spolu s nistejou pece
Kaliace vane (vaňové, lázne) - pracovný priestor je naplnený médiom - soľ, lúh, olej
temperovacie pece pece s núteným obehom vzduchu popúšťacie pece priemyselné pece temperovacie pece truhlové pece udržiavacie pece vypaľovacie pece zahrievacia pec komorové pece vákuové kalenie popúšťanie a žíhanie vo vákuovej peci nitridovanie v plyne plazmové nitridovanie karbonitridovanie, oxinitridovanie, oxikarbonitridovanie metalografické rozbory indukčné kalenie viacúčelové komorové pece soľné pece šachtová kaliaca pec nitridačné pece fluidné pece komorové vozíkové pece kryogé nna pec pieskovací box hydraulické lisy kalenie (zušľachtenie) kaliace média v ktorých môžeme kaliť druhy kalenia popúšťanie stabilizácia AMS 2750zmrazovanie žíhanie žíhanie na mäkko normalizačné žíhanie izotermické žíhanie chemicko-tepelné spracovanie cementovanie nasycovanie povrchu súčiastky uhlíkom (nízkouhlíkové ocele), za účelom dosiahnutia vysokých tvrdostí v povrchovej vrstve. požadovaná hĺbka vrstvy závisí od finálneho použitia súčiastky. používajú sa materiály s obsahom uhlíka cca 0,2%. po nacementovaní sa zvýši obsah uhlíka v povrchu súčiastky a následným zakalením sa dosiahne v nacementovanej vrstve vysoká tvrdosť, pričom jadro ostane len čiastočne zakalené, mäkké a húževnaté. viac info tu. nitrocementovanie nasycovanie povrchu súčiastky dusíkom a uhlíkom, za účelom dosiahnutia vysokých tvrdostí v povrchovej vrstve. nitrocementovaním sa dokážu dosiahnuť pri určitých materiáloch vyššie tvrdosti ako cementovaním. povrch po nitrocemntovaní je veľmi tvrdý a oteruvzdorný. nitridovanie nasycovanie povrchu súčiastky dusíkom, za účelom dosiahnutia vysokých tvrdostí v povrchovej vrstve pred nitridáciou je dôležité, aby boli súčiastky čisté, mali kovovo lesklý povrch a aby boli pred nitridovaním zušľachtené, čím sa dosiahnu vyššie tvrdosti a menšie deformácie oproti cementovaniu sa nitridovanie robí pri nižších teplotách a povrch má lepšie protikorózne vlastnosti. chemicko-tepelného spracovania cementovanie, nitrocementovanie, nitridovanie, karbonitridovanie, alitovanie a alitosilitovanie indukčné kalenie a spájkovanie; cementačné kalenie; cementovanie; nitrocementovanie; kalenie nástrojovej ocele vo vákuu; zušľachťovanie - klasické a v ochrannej atmosfére; normalizovanie; popúšťanie klasické a v ochrannej atmosfére; žíhanie; rovnanie po tepelnom spracovaní kalenie a popúšťanie, AMS 2750zušľachťovanie, kaliteľnosť, prekalit eľnosť, voľba kaliacej teploty a kaliaceho prostredia,
www uterna com europe

Podobné inzeráty

Zdarma

Kategória: Elektro / Notebooky, netbooky
Mesto: Humenné
Pridané: 8.5.2019
Predajca: John
ID: 903184

John
Share Share Share